Zennester Hombeek Dames zoekt nog speelsters !!

In Standard by Kristof

Onze Dames-ploeg zou de kern nog graag wat uitbreiden voor het komende seizoen.

Geinteresseerden mogen zich wenden tot de trainer Vincent Caluwé per mail : vincent.caluwe@hotmail.be of

gsm : 0471/186772